Trò Chơi Match Craft| Game các khối vuông kỳ diệu Minecraft| Game Online

Trò Chơi Match Craft| Game các khối vuông kỳ diệu Minecraft| Game Online

Video Thanh Canh 0Match Craft là một trong những trò chơi câu đố lựa chọn của chúng tôi. Mục tiêu của bạn là để tiêu diệt một số lượng xác định các khối Minecraft. Chính vì vậy bạn phải vẽ một đường kết nối gạch các khối cùng loại với ít nhất ba khối cùng loại. Còn các chuỗi khối số điểm của bạn cao hơn. Thực hiện một số mục tiêu và đạt được ba ngôi sao trên tất cả các cấp độ của addicting Minecraft-phong cách phù hợp với 3 trò chơi. Rất thú vị!