TOP khoảnh khắc điên rồ nhất LMHT 176: Khi Liên Minh thành game nhịp điệu, Tác hại chơi URF quá 180'

TOP khoảnh khắc điên rồ nhất LMHT 176: Khi Liên Minh thành game nhịp điệu, Tác hại chơi URF quá 180'

Video Thanh Canh 0►Giúp bọn mình đạt 200k Subs nhé:
►Fanpage XTV:
►Group XTV:
——————————————————————
TOP khoảnh khắc điên rồ nhất LMHT 176: Liên Minh chuyển thành game nhịp điệu, Tác hại chơi URF quá 180 phút.

-Credit:
Werlyb :
pijack11 :
Solaaaa :
Froggen :
Autophil :
Thebausffs :
loltyler1 :

#TopLMHT #LMHT #LienMinhHuyenThoai
——————————————————————
►Liên hệ hợp tác, quảng cáo, tài trợ: [email protected]