Nói xàm về code và yangak trong game Soul Saver Online

Nói xàm về code và yangak trong game Soul Saver Online

Video Thanh Canh 0Download game :
D/Ký ID :
Blog SSO VN :
Facebook Blog SSO VN :
Facebook Bi :