[LMHT] Liên Minh Huyền Thoại – Warwick Đi Rừng – Warwick Jungle

[LMHT] Liên Minh Huyền Thoại – Warwick Đi Rừng – Warwick Jungle

Video Thanh Canh 0Warwick Đi Rừng. Một khi đã đi rừng thành công thì Warwick gần như bất bại, đặc biệt là việc ám sát đơn lẻ một tướng là điều quá dễ dàng.