Liên Minh Huyền Thoại Short EP.15

Liên Minh Huyền Thoại Short EP.15

Video Thanh Canh 0#H98 #LOL #LMHT
TOP 5 MID MONTAGE:
CHOVY MONTAGE:
FAKER REPLAY:
CHOVY REPLAY:
DOINB REPLAY:
SHOWMAKER REPLAY:
NUGURI REPLAY:
VIPER REPLAY: