Hướng dẫn Phụ huynh một số trò chơi ôn luyện chữ cái và số cho trẻ

Hướng dẫn Phụ huynh một số trò chơi ôn luyện chữ cái và số cho trẻ

Video Thanh Canh 0Hướng dẫn Phụ huynh một số trò chơi ôn luyện chữ cái và số cho trẻ
Giáo viên: Triệu Thị Huế
Trường MN số 2 thị trấn Mường Khương
Phòng GD&ĐT huyện Mường Khương