ActivInspire sử dụng hiệu ứng mực thần kì để tạo trò chơi giải cứu công chúa.

ActivInspire sử dụng hiệu ứng mực thần kì để tạo trò chơi giải cứu công chúa.

Video Thanh Canh 0Trong video này mình đã sử dụng hiệu ứng mực thần kì để tạo trò chơi đi tìm công chúa.
Để xem toàn bộ các hướng đãn phần mềm dạy học mời thầy cô vào kênh youtube của mình

#ActivInspire
#trochoidayhoc
#congnghedayhoc