100 NGÀY SINH TỒN TRONG ARK #24 – DÀNH CẢ THANH XUÂN ĐỂ BẮT SPIRIT WYVERN VÀ CÁI KẾT =))

100 NGÀY SINH TỒN TRONG ARK #24 – DÀNH CẢ THANH XUÂN ĐỂ BẮT SPIRIT WYVERN VÀ CÁI KẾT =))

Video Thanh Canh 0100 NGÀY SINH TỒN TRONG ARK #24 – DÀNH CẢ THANH XUÂN ĐỂ BẮT SPIRIT WYVERN VÀ CÁI KẾT =))

Lịch Stream của mình trên Nonolive:

ID Nonolive: 47326094 (Game Offline)
Link phòng Live:

Facebook:
Fanpage:
Discord:

Chúc các bạn xem stream vui vẻ.

GAME OFFLINE